O nás

Firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je technologická firma, zaoberá sa technológiou čistenia odpadových vôd ako aj pitných vôd a úžitkovej vody. Vznikla v roku 1990 a počas 25 rokov vykonáva činnosti v oblasti návrhov technologických zariadení, projekcie, výroby, dodávky, montáže, technologického servisu a prevádzkovania. V súčasnosti zamestnáva 50 zamestnancov.

 

Spokojnosť našim zákazníkom prinášame denne prostredníctvom kompletných služieb v tejto oblasti. Riešenia, ktoré ponúkame sú šetrné k životnému prostrediu a zahŕňajú nielen projekt a realizáciu funkčnej a spoľahlivej čistiarne odpadových vôd, ale aj následnú starostlivosť a servis pre Vaše maximálne pohodlie a úsporu Vašich nákladov.

 

Svoju činnosť vykonáva v rámci vytvorených divízií:

Divízia I. Čistiarne odpadových vôd – domové, kontajnérové, obecné, mestské a priemyselné ČOV

Divízia II. Výroba plastových produktov – šachty, nádrže, žumpy, lapače tukov

Divízia III. Pitné vody – fyzikálna úprava vody

Divízia IV. Bazény, bazénová chémia, prekrytie bazénov

Divízia V. Služby – projektovanie, prevádzkovanie, servis

Firma Ekoservis Slovensko s.r.o. okrem Slovenska pôsobí v Poľsku, Lotyšsku, Litve a Ukrajine. Pre vykonávanie svojej činnosti má spoločnosť certifikáty a odborné spôsobilosti.

 

Krédo našej spoločnosti:

„ Náš úspech či neúspech závisí predovšetkým od našich schopností pracovať s inými a pomáhať im, aby dosahovali čo najlepšie výsledky. Záleží nám na tom, aby sme neustále rástli a postupovali s vedecko-technickým pokrokom doby.“